QUICKPHOS TABLETS 56 GE

PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN

QuickPhos 56 GE je fosfid hlinitý vo forme tabliet alebo peliet, ktorý sa používa proti bežným škodcom v obilí, osive, semenách, ryži, silách, skladoch a ďalších uzavretých priestoroch. Môže byť taktiež použitý na kontrolu populácie hryzca vodného a krta.

Metóda fosfidovej fumigácie je celosvetovo uznávaná ako najefektívnejšia pri kontrole ohrozenia škodcami a šetrením tisícok ton zrna pre ľudskú spotrebu.

Porovnať
Kategórie:

Popis

TABUĽKA DÁT

Použitie skladištní škodcovia, krt, hryzec vodný
Účinná látka fosfid hlinitý 56%
Formulácia tablety
Dávkovanie 4 – 5 ks tabliet/t alebo m3 (1 kg prípravku/66-83 ton) krt/hryzec vodný : 2 ks/nora
Aplikácia automatickým dávkovačom, alebo manuálne
Obsah balenia 1 ks (1 kg)
V kartóne 21 ks
Upozornenie Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

DETAILY

AKO FUNGUJE ?

Tablety / pelety uvoľňujú plyn pomocou chemickej reakcie. Vo vlhkom prostredí sa z výrobku uvoľňuje jedovatý plyn fosfán, ktorý v uzavretom priestore preniká do dýchacích ciest živočíšnych škodcov a následne dochádza k ich úhynu. Jedna 1 g tableta uvoľní 1 g fosfánu.

PREČO QUICKPHOS 56 GE ?

Je všestranný: Môže byť použitý prakticky na všetky potraviny – zrná, mleté výrobky, ako aj spracované potraviny a iné poľnohospodárske výrobky, ako je tabak, olejnaté semená, suché ovocie atď., bez akýchkoľvek škodlivých účinkov. Taktiež môže byť použitý na likvidáciu krtov a hryzca vodného

Rovnomerné rozloženie: Fosfid hlinitý generovaný z QuickPhosu 56 GE sa rovnomerne rozširuje vo všetkých smeroch v uzavretom priestore.

Žiadne toxické zvyšky: QuickPhos 56 GE neovplyvňuje vlastnosti ani chuť fumigovanej komodity, ani nezanecháva toxické rezíduá po fumigácii a prevzdušňovaní.

Stabilita a skladovanie: Tablety, pelety a tuby QuickPhos zostávajú neporušené, pokiaľ sú uchovávané v pôvodnom obale.

Jednoduché skladovanie a transport: Pevné, kompaktné a suché tablety, pelety a tuby QuickPhos 56 GE môžu byť balené, prepravované a skladované jednoduchšie a bezpečnejšie. Dodržujte miestne predpisy pre dopravu.

Zmes je klasifikovaná ako:

Látky alebo zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny Kategória 2 – H261

Akútna orálna toxicita Kategória 1 – H300

Akútna toxicita – dermálna Kategória 1 – H310

Akútna toxicita-inhalačná Kategória 1 – H330

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 2 – H319

Akútna vodná toxicita Kategória 1 – H400

– – – – –

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

X

Viac info